Современные методы и средства сорбционной детоксикации

 


Гемосорбент Анти IgE-ГЕМО Печать E-mail
Гемосорбенты - Биоспецифические

Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО»

(Экслюзивный импортер гемосорбента "Анти IgE-ГЕМО" в Украине ПИИ ООО Кыулонг)

Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» представляет собой полимер, с иммобилизованными в нем биоспецифическими лигандами - L-триптофаном и L- фенилаланином в соотношении 50/50%, расфасованный в однократного применения модуль массообменный для гемосорбции ММГ. Модуль массообменный для гемосорбции (ММГ) с находящимся в нем гемосорбентом заполнен раствором натрия хлорида изотонического 0,9% для инъекций, помещен в полиэтиленовый пакет и подвергнут стерилизации. Предназначен для избирательного удаления иммуноглобулинов Е и G из крови с целью десенсибилизации организма при аллергических заболеваниях.

Биоспецифическиt лиганды – триптофан и фенилаланин, незаменимые аминокислоты L-конфигурации, способные образовывать с иммуноглобулином Е и G прочные комплексы.
Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» обладает высокой гемосовместимостью (тромборезистентность, отсутствие пылевых частиц, незначительная потеря форменных элементов и низкая неспецифическая сорбция белков плазмы), что обеспечивает хорошую гидродинамику и кинетику процесса сорбционной детоксикации.

 

Інструкція
для застосування гемосорбенту «Анти IgE-ГЕМО»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» є полімером з іммобілізованими в ньому біоспецифічними лігандами – L-триптофаном та L-фенілаланіном в співвідношенні 50/50%, розфасований в одноразового застосування модуль масообмінний для гемосорбції ММГ. Модуль масообмінний для гемосорбції (ММГ) з гемосорбентом, що знаходиться в ньому, заповнений розчином хлориду натрію ізотонічного 0,9% для ін’єкцій, поміщений до поліетиленового пакету та підданий стерилізації. Призначений для вибіркового видалення імуноглобулінів Е і G з крові з метою десенсибілізації організму при алергічних захворюваннях.
Біоспецифічні ліганди – триптофан і фенілаланін, незамінні амінокислоти L-конфігурації, здатні утворювати з імуноглобуліном Е і G міцні комплекси.
Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» має високу гемосумісність (тромборезистентність, відсутність пилових часток, незначну втрату формівних елементів, та низьку неспецифічну сорбцію білків плазми), що забезпечує хорошу гідродинамику і кінетику процесу сорбційної детоксикації.
 
2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕМОСОРБЕНТУ «Анти IgE-ГЕМО»
2.1. Полімер нерозчинний у воді.
2.2.Хімічний склад гемосорбенту:
-          L-тритофан/L-фенілаланін 0,2-0,4 мг/мл гемосорбенту;
-          акриламід – 10% мас;
-          зшивальний агент – 1% мас.
2.3. Гемосорбент знаходиться в розчині хлориду натрію ізотонічного 0,9% для ін’єкцій, сформований у вигляді волокон або гранул діаметром 0,5-5 мм.
2.4. рН розчину хлориду натрію ізотонічного 0,9% для ін’єкцій, рівноважного з гемосорбентом – 5,0-7,0.
2.5. Гемосорбент випускається у модулі масообмінному для гемосорбції (ММГ) одноразового застосування ємністю 100 мл; у кожному ММГ міститься 45-65 мл сорбенту.
2.6. Вплив на формені елементи крові після гемосорбції в об’ємі 1,5 ОЦК з попереднім введенням гепарину у дозі 1 мг/кг маси:
зниження числа тромбоцитів – не більше 10-20%;
зниження числа лейкоцитів – відсутнє;
зниження числа еритроцитів – відсутнє.
2.7. Стерильність – (зазнав радіаційну стерилізацію у дозі 2,5 Мрад при потужності дози 1 Мрад/год.).
 
3. ПОРЯДОК РОБОТИ З ГЕМОСОРБЕНТОМ «Анти IgE-ГЕМО»
3.1. Підготовка сорбенту. Перед перфузією ММГ з поліакриламідним гідрогелем промивають п’ятикратним об’ємом стерильного розчину хлориду натрію ізотонічного 0,9% для ін’єкцій «на злив». Рекомендоване направлення потоку – зверху вниз. Розчин із колонки підлягає зливу шляхом заміщення його кров’ю. Підключення екстракорпорального контуру здійснюється з дотриманням правил асептики та антисептики. Перед гемосорбцією роблять зовнішній огляд ММГ з поліакриламідним гідрогелем: відповідність показників етикетки цієї інструкції, цілісність модуля.
3.2. Параметри гемосорбції:
-          час перфузії через один ММГ – 120-180 хв;
-       середня швидкість перфузії складає 40 ±10 мл/хв. і залежить від маси тіла та об’єму циркулюючої крові пацієнта;
-          Загальний об’єм перфузії – не менше 1,5 ОЦК.
3.3. Передсорбційна підготовка є визначальним моментом гемосорбції і повинна бути направлена, в першу чергу, на адекватну корекцію функціональних систем крові, макро- та мікрогемодинаміки. З цією метою рекомендується проводити заповнення об’єму циркулюючої рідини, заходи по створенню гемодилюції (зниження гематокриту до 0,3 л/л), покращенню реологічних властивостей крові (введення дезагрегантів та реокоректорів: трентал – 1,0-3,0 мг/кг маси; реополіглюкін 10-20 мл/кг маси та інше), усунення електролітичного дисбалансу. При використанні гемосорбенту у хворих з печінковою недостатністю будь-якого генезу для підвищення антитромбінового потенціалу організму показано переливання одногрупної свіжезамороженої плазми (3-5 мл/кг маси).
Період передсорбційної підготовки, як правило, триває не більше 4-5 годин і в разі необхідності усунення метаболічних порушень продовжується під час гемосорбції. За 10 хв. до початку гемосорбції хворому вводиться гепарин в дозі 0,5- 1,0 мг/кг маси. Протамін сульфат після гемосорбції вводити не треба.
 
4. ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
4.1. Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» може застосовуватись при алергічних захворюваннях, які супроводжуються підвищеним рівнем імуноглобуліну Е у крові, з метою десенсибілізації організму:
-          бронхіальна астма;
-          гострі та хронічні дерматити;
-          поширений псоріаз;
-          алергічні реакції;
-          нейродерміт;
-          алергічний ринокон’юктивіт.
 
5. ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ «Анти IgE-ГЕМО»
5.1. Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» абсолютно протипоказаний до застосування у випадках:
-          атональному стані хворого;
-          тривалій кровотечі.
5.2. Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» відносно протипоказаний до застосування у випадках:
-       наявності потенційних джерел кровотечі (ерозивний гастрит, не зарубцьована виразка, виразковий коліт і т.п.);
-       гіпотонія, спричинена гіповолемією або серцевою слабкістю, є тимчасовим протипоказанням, і після заповнювання циркулюючою рідиною і компенсацією серцевої діяльності проведення гемосорбції є безпечним.
 
6. ПОБІЧНА ДІЯ
Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» не надає алергічної, загальнотоксичної дії на організм, відповідає токсикологічним нормам.
 
7. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
7.1. Загальний стан хворого.
7.2. Показники гемодинаміки в ході процедури і на наступну добу.
7.3. Загальний аналіз крові (еритроцити, лейкоцити, формула крові, ШОЕ) – не раніше, ніж через 10-12 годин після останнього введення гепарину, щоб виключити вплив антикоагулянту на морфологічний склад крові.
7.4. Показники білкового метаболізму (загальний білок, альбумін, фібриноген).
7.5. Рівень імуноглобуліну Е в плазмі крові до та після сеансу гемосорбції.
 
8. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
8.1. Гемосорбент «Анти IgE-ГЕМО» виробляється у вигляді ММГ, що містить 25-45 мл гемосорбенту і пакується в коробки з пінополистиролу або картону.
8.2. Зберігання – при температурі від 4 до 10°С в сухих закритих приміщеннях.
8.3. Транспортування будь-яким видом транспорту при температурі 4-25°С.
8.4. Термін придатності – 3 роки.
8.5. Маркування – етикетка на кожному ММГ та коробці. На етикетку наноситься: підприємство-виробник; назва гемосорбенту на українській та латинській мовах; кількість; відмітка про стерильність; умови зберігання; номер серії; термін придатності; номер ТУ.

 

8.6. Дотримування інструкції для застосування гемосорбенту «Анти IgE-ГЕМО» гарантує його показники та безпечність для пацієнта.
 
« Пред.   След. »

Наставление

 

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ПО СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕМОСОРБЦИОННОГО МЕТОДА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

 

1. Заболевания печени и желчевыводящих путей

2. Острая и хроническая почечная недостаточность

3. Острые отравления

4. Острый и хронический панкреатит

5. Перитонит

6. Сепсис и раневая инфекция

7. Ожоговый токсикоз

8. Краш-синдром и постгипоксические состояния

9. Острая лучевая болезнь

10. Онкологические заболевания

11. Сердечно-сосудистые заболевания

12. Бронхиальная астма и некоторые другие аутоиммунные заболевания

13. Кожные заболевания

14. Неврология и психиатрия

15. Алкоголизм и наркомания

16. Прочие показания

17. Осложнения гемосорбции

18. Противопоказания к использованию гемосорбционного метода

19. Некоторые общие соображения относительно выбора гемосорбентов и режимов перфузии

Коротко

Эфферентные методы терапии – это операции направленного изменения клеточного, белкового, электролитного, газового состава крови путем ее обработки вне организма человека. В соответствии с особенностями иммитации физиологических процессов, технологическими параметрами, селективностью выведения субстанций, возможностями достижения специфических эффектов различают следующие основные методы эфферентной терапии:
1. Гемодиализ - метод освобождения организма от низкомолекулярных токсинов посредством диффузии их через полупроницаемую мембрану по градиенту концентрации в диализирующий раствор. Основные показания: хроническая и острая почечная недостаточность, отравления диализабельными ядами (алкоголи, углеводороды, наркотические преператы и др.) в токсикогенной фазе.
2. Ультрафильтрация – метод удаления избыточной жидкости через полупроницаемую мембрану без использования диализирующего раствора. Показания: гипергидратация при острой и хронической почечной недостаточности, проявляющаяся отеком легких.
3. Гемофильтрация – метод обменного удаления из организма больших объемов жидкости (до 25-28 л), веществ низкой и средней молекулярной массы через фильтр с высокопроницаемой мембраной за счет конвекционного переноса, проводится обычно параллельно с диализом. Показания: хроническая почечная недостаточность, осложненная злокачественной гипертонией, перикардитом, полинейропатией; острая почечная недостаточность.
4. Перитониальный диализ – метод удаления токсинов низкой и средней молекулярной массы, воды и электролитов через ...
© 2007 - 2008 “Кыулонг”
+38(044)4607324, +38(097)4264195, +38(063)0386953